خرداد 23, 1397 منتشرشده در اجتماعی

چگونه می‌توانیم «فیک نیوز» را شناسایی کنیم؟

مرداد 6, 1395 منتشرشده در اجتماعی

مؤسسه پژوهشی «بیت‌کوم» که در عرصه اقتصاد رسانه در آلمان فعالیت می‌کند به‌تازگی پژوهشی منتشر کرده که بنا بر آن آمادگی کاربران برای استفاده از محتوای سایت‌های خبری درازای پرداخت پول افزایش‌یافته است.