مهر 26, 1398 منتشرشده در اجتماعی

بایدها و نبایدها

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

سینمای مستند چه قدر با واقعیت و روزنامه‌نگاری پیوند دارد؟

شهریور 21, 1397 منتشرشده در رسانه

روزنامه‌نگاری تحقیقی به دنبال کشف رویدادهاست