مهر 26, 1398 منتشرشده در رسانه

مصاحبه، نمایش

مهر 26, 1398 منتشرشده در رسانه

بایدها و نبایدها

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

مأموریت خطیر قصه گفتن با تصویر

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

سینمای مستند چه قدر با واقعیت و روزنامه‌نگاری پیوند دارد؟

آذر 6, 1397 منتشرشده در اجتماعی

راهنمایی‌های برای نوشتن تیترهای بهتر

آذر 6, 1397 منتشرشده در اجتماعی

ضرورت نیازسنجی و مخاطب شناسی