آذر 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

نگاهی متفاوت به گفت‌وگوی جنجالی ظلی‌پور- فراستی

تیر 5, 1397 منتشرشده در سینما

آفرینش نقد آرمانی، همچون آفرینش اثر هنری، یک کنش نیت‌مند است.