ارديبهشت 30, 1399 منتشرشده در اجتماعی

رسانه يعني آزادي بيان

آذر 25, 1398 منتشرشده در اجتماعی

معرفی پنج حوزه جدید برای فعالیت روزنامه‌نگاری

آذر 25, 1398 منتشرشده در اجتماعی

وقتی دیگر به چشممان هم اعتماد نمی‌کنیم

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

مأموریت خطیر قصه گفتن با تصویر

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

سینمای مستند چه قدر با واقعیت و روزنامه‌نگاری پیوند دارد؟

مرداد 6, 1395 منتشرشده در اجتماعی

مطبوعات باید به سمت کار تحلیلی بروند