مرداد 20, 1394 منتشرشده در تلویزیون

 جومونگ برای من سرنوشت ساز بود