فروردين 18, 1399 منتشرشده در سینما

قهرمان همیشه معترض

اسفند 24, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

مردی خون گرم و بی‌ادعا

دی 25, 1398 منتشرشده در سینما

هفت ستاره ناکام اسکار

مهر 27, 1398 منتشرشده در سینما

به بهانه بازگشت هدیه تهرانی بر پرده سینماها با مسخره‌باز