مرداد 18, 1398 منتشرشده در سینما

کدام فیلم‌ها بهترین آثار بازسازی‌شده دیزنی هستند؟