آبان 25, 1399 منتشرشده در نمای نزدیک

وقتی از هیچکاک گریزی نیست!

مهر 26, 1399 منتشرشده در تلویزیون

سریالی جذاب از اسپانیا

آذر 25, 1398 منتشرشده در سینما

سینما نوعی مکاشفه است

شهریور 21, 1398 منتشرشده در تلویزیون

ایده‌‏ای درخشان