فروردين 8, 1400 منتشرشده در تلویزیون

بي‌هويتی و شلختگی فرمی

ارديبهشت 15, 1399 منتشرشده در سینما

اجتماع خشمگین

مهر 17, 1397 منتشرشده در سینما

جهش بلندی برای هومن سیدی

بهمن 24, 1396 منتشرشده در جشنواره‌ها

تک‌نگاری‌های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر