ارديبهشت 30, 1399 منتشرشده در رسانه

رسانه يعني آزادي بيان

ارديبهشت 30, 1399 منتشرشده در رسانه

چگونه خبرهای جعلی را شناسایی کنیم؟

آذر 25, 1398 منتشرشده در اجتماعی

معرفی پنج حوزه جدید برای فعالیت روزنامه‌نگاری

آذر 25, 1398 منتشرشده در اجتماعی

وقتی دیگر به چشممان هم اعتماد نمی‌کنیم

مهر 26, 1398 منتشرشده در اجتماعی

مصاحبه، نمایش

مهر 26, 1398 منتشرشده در رسانه

بایدها و نبایدها