فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

اقتباس سينما از ادبيات

فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

نشانه‌های کلامى

ارديبهشت 24, 1399 منتشرشده در سینما

اسلوب‌های نقدنویسی در قالب‌های موضوعی

آذر 25, 1398 منتشرشده در سینما

سینما نوعی مکاشفه است

مهر 26, 1398 منتشرشده در سینما

در حاشیه یک موضوع چالش‌برانگیز