ارديبهشت 24, 1399 منتشرشده در سینما

اسلوب‌های نقدنویسی در قالب‌های موضوعی

آذر 25, 1398 منتشرشده در سینما

سینما نوعی مکاشفه است

مهر 26, 1398 منتشرشده در سینما

در حاشیه یک موضوع چالش‌برانگیز

مهر 22, 1398 منتشرشده در سینما

سینما بیش از اینکه هنر باشد، سرگرمی است

مهر 2, 1398 منتشرشده در سینما

جای حماسه‌ها خالی است