مرداد 18, 1398 منتشرشده در سینما

آدم‌های خیلی زیادی از من انتظار دارند

مهر 17, 1397 منتشرشده در سینما

یکی از قوی‌ترین بازی‌های کیدمن

شهریور 3, 1397 منتشرشده در سینما

خیز کیدمن برای جایزه اسکار امسال