خرداد 20, 1400 منتشرشده در کارگاه سینما

بیشتر اوقات با یک ایده بسیار کوچک شروع می‌کنم

خرداد 20, 1400 منتشرشده در کارگاه سینما

نیاز به نگاه زنانه داریم

اسفند 11, 1399 منتشرشده در سینما

الهام نقطه آغاز یک داستان است

آذر 1, 1399 منتشرشده در کارگاه سینما

بهترین متد یا تکنیک بازیگری کدام است؟

آذر 1, 1399 منتشرشده در سینما

خلاقیت درون خود را کشف کنید

ارديبهشت 24, 1399 منتشرشده در سینما

انتخاب و قضاوت کردن درست