بهمن 12, 1395 منتشرشده در سینما

جای خالی میان دو مادر...

بهمن 10, 1395 منتشرشده در سینما

فیلمی موفق و درخشان

دی 27, 1395 منتشرشده در سینما

فیلمی نو، دقیق و باحوصله ...

دی 13, 1395 منتشرشده در سینما

یک پرتره روانی پیچیده از زنی غیرمعمولی

بهمن 17, 2016 منتشرشده در مقالات

آیا جست‌وجوی نیکی راهی است به‌سوی شر؟