آذر 1, 1399 منتشرشده در سینما

خلاقیت درون خود را کشف کنید

ارديبهشت 24, 1399 منتشرشده در سینما

انتخاب و قضاوت کردن درست

مهر 18, 1397 منتشرشده در سینما

مکث و بازی در سکوت

مرداد 20, 1397 منتشرشده در تئاتر

تجربه‌های ویلم دفو از بازی در تئاتر