فروردين 7, 1398 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

به‌عنوان یک جوکر رقیب ندارم!