دی 19, 1399 منتشرشده در تئاتر

مواجهه سوژه و جهان باز در تئاتر

مهر 26, 1399 منتشرشده در تئاتر

در جست‌وجوی آرامش

شهریور 25, 1399 منتشرشده در تئاتر

سرگشتگیِ بی‌انتهای بشرِ مصرف‌گرای بی‌مصرف

بهمن 27, 1398 منتشرشده در تئاتر

به بهانه اجرای نمایش « قتل در موقعیت 35 درجه شمالی»