ارديبهشت 20, 1399 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

احوال موسیقی تغییر کرده...

مهر 26, 1398 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

می‌خواهند فاتحه موسیقی سنتی خوانده شود

مرداد 18, 1398 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

نگران فرهنگ و ادبيات عامه هستم

فروردين 7, 1398 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

به‌عنوان یک جوکر رقیب ندارم!

دی 10, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

 نمی‌خواهم خودم را سرکار بگذارم

آذر 6, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

خود من هم در این دنیا یک موضوع هستم