تیر 3, 1397 منتشرشده در سینما

فیلم‌سازی پنجره‌ای رو به بیرون است

ارديبهشت 30, 1397 منتشرشده در جشنواره‌ها

«راه رفتن روی سیم» ساخته احمدرضا معتمدی

ارديبهشت 26, 1397 منتشرشده در جشنواره‌ها

«تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلی

ارديبهشت 5, 1397 منتشرشده در جشنواره‌ها

من فقط یک صلح‌طلب هستم که جنگ را به چشم دیده‌ام.

ارديبهشت 4, 1397 منتشرشده در جشنواره‌ها

خوشحالم که به ایران آمدم